DEMOKRACJA

Sosnowiec może być lepszy!

To zależy od nas – czy i co chcemy zmienić… Miasto jest nasze. Nasze, czyli wszystkich mieszkańców! Nie PO, PiS, SLD, jakiejkolwiek innej partii, formacji, grupy czy osób.

 

Niezależnie od tego, kto rządzi Sosnowcem
– musi słuchać jego Mieszkańców!

Nie dajmy sobie wmówić, że nie możemy
mieć wpływu na nasze miasto!

 

Demokracją nazywamy taki system władzy w państwie, w którym jej źródłem jest wola większości obywateli. Na poziomie lokalnym źródłem władzy prezydenta miasta musi być wola mieszkańców tego miasta. Najbardziej powszechną formą demokracji (na poziomie państwa) jest demokracja parlamentarna. Bardziej rozwiniętą formą demokracji jest demokracja uczestnicząca, zwana także partycypacją. Jej realizowanie w praktyce najbardziej możliwe jest właśnie na poziomie lokalnym – we wszystkich wspólnotach i społecznościach lokalnych!

Zespół badawczy tygodnika „The Economist” opracowuje wskaźnik demokracji, będący sumą kwalifikacji w 60 kwestiach, pogrupowanych w 5 podstawowych kategorii: wybory i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja publiczna, kultura polityczna. Wskaźnik ten definiuje stan „demokratyzacji” 167 państw świata.

Według najnowszego Wskaźnika Demokracji 2019 Polska spadła na 57 miejsce spośród 167 państw. Jesteśmy uznawani za „demokrację wadliwą„. Wśród państw Europy Wschodniej lepsze są od nas: Estonia, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria i Węgry. Gorszą demokrację od Polski mają m.in.: Chorwacja, Rumunia, Serbia, Macedonia Północna, Ukraina, Albania. Przyczyną tego jest m.in. znikomy poziom partycypacji obywatelskiej, czyli tzw. demokracji bezpośredniej.

Działania na rzecz umacniania demokracji – także rozwoju partycypacji – krzewienie społeczeństwa obywatelskiego, wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej – są statutowymi celami wydawcy naszego portalu – Fundacji dla Demokracji.

Działania na rzecz demokracji,
zwłaszcza w wymiarze lokalnym
są fundamentalnym celem naszego portalu!

 

Demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu, to nie tylko wybór przedstawicieli do wybieralnych organów władzy: samorządów, parlamentu. To także powszechne korzystanie z narzędzi demokracji bezpośredniej: referendum, konsultacji, inicjatywy obywatelskiej, budżetu obywatelskiego, młodzieżowych rad miast (gmin) itp. Nie tylko na poziomie państwa – przede wszystkim na najniższym poziomie wspólnot lokalnych. Także w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, dzielnicach, osiedlach, ulicach itp.

Autentyczna, pełna demokracja to przede wszystkim partycypacja, czyli uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące obywateli: w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, wsiach, ulicach, osiedlach, miastach itp.

Partycypacja to współdecydowanie o sprawach publicznych. Wymaga stałego i nieskrępowanego dostępu do informacji publicznej oraz zdecydowanie większej aktywności obywateli. Ale wymaga także pełnej jawności działań każdej władzy! Wymaga również wprowadzenia mechanizmów, dzięki którym urzędnicy i inni przedstawiciele władzy nie będą decydować za nas – lecz tylko w naszym imieniu i z naszego, konkretnego upoważnienia, zgodnie z rozsądnie pojmowaną wolą większości…

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO