My, mieszkańcy Sosnowca…

dlaSosnowca.pl

NIEZALEŻNY PORTAL MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA

napisz do nas – redakcja@dlasosnowca.pl

 

My, narod… – to pierwsze słowa konstytucji USA, uznawanej za pierwszą post-oświeceniową konstytucję świata.

My, Naród Polski… – to słowa z pierwszego zdania obowiązującej Konstytucji R.P. Uchwalałem ją wraz z innymi, podczas Zgromadzenia Narodowego w dniu 2 kwietnia 1997. Nie jest doskonała – ale najlepsza, jaką mogliśmy wtedy uchwalić.

My, mieszkańcy Sosnowca – to słowa które powinni zrozumieć i praktykować na co dzień rządzący naszym miastem. W tych trzech przytoczonych sformułowaniach podkreśla się fundamentalne znaczenie podmiotowości ludzi tworzących społeczność: narodową, lokalną. 

 

Niezależnie od tego, kto rządzi Sosnowcem
– musi słuchać jego Mieszkańców!

Nie dajmy sobie wmówić, że nie możemy
mieć wpływu na nasze miasto!

 

Emanacją podmiotowości obywateli, także mieszkańców Sosnowca, jest społeczeństwo obywatelskie: w wymiarze krajowym, ale szczególnie na poziomie wspólnoty lokalnej. O tym, że takie społeczeństwo faktycznie istnieje świadczy zaangażowanie obywateli w sprawy społeczne, rzeczywiste – a nie pozorowane – mechanizmy partycypacji, zwanej też demokracją uczestniczącą.

Partycypacja – czyli współdecydowanie – jest wyrazem autentycznej demokracji, naszym uczestnictwem w procesie decyzyjnym wszędzie tam, gdzie podejmowane są dotyczące nas decyzje: w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, ulicach, osiedlach, przede wszystkim zaś – na poziomie miasta. Zależy nam właśnie na tym, aby mieszkańcy Sosnowca mieli realny wpływ na swoje miasto. Nie tylko w dniu wyborów samorządowych – ale zawsze, każdego dnia! Na tym przecież polega autentyczna demokracja…

Tzw. budżet obywatelski, zwłaszcza w Sosnowcu, to zabawa w pozorowaną demokrację, a nie faktyczna partycypacja. To tylko danie obywatelom ułomnej możliwości oddania głosu na propozycje z listy ulożonej przez urzędników, według zasad opracowanych przez urzędników oraz pod pełną kontrolą urzedników. Co gorsza – jak udowodniono to nam w praktyce – wynik nawet tak ułomnego głosowania może nie mieć żadnego znaczenia, jeśli władze Sosnowca zechcą inaczej. Wytłumaczenie zawsze się znajdzie, ale nie ma co ukrywać – to kpina z demokracji, to kpina z nas – mieszkańców Sosnowca! Nie takiej „partycypacji” chcemy…

Herb miasta Sosnowca

Autentyczna partycypacja to współdecydowanie o sprawach publicznych. Wymaga stałego i nieskrępowanego dostępu do informacji publicznej oraz zdecydowanie większej aktywności obywateli. Ale wymaga także pełnej jawności działań każdej władzy! Wymaga autentycznego partnerstwa. Wymaga również wprowadzenia mechanizmów, dzięki którym urzędnicy i inni przedstawiciele władzy nie będą decydować za nas – lecz tylko w naszym imieniu oraz z naszego, konkretnego upoważnienia, zgodnie z rozsądnie pojmowaną wolą większości…

Jak wynika z badań naukowych, prowadzonych w ramach projektu Decydujmy razem, w Polsce dominują obecnie trzy mechanizmy, będące elementem prawdziwej partycypacji: 1/ Informowanie o decyzjach (99 proc.), 2/ wyjaśnianie decyzji (60 proc.), 3/ konsultowanie decyzji (80 proc.).  W Sosnowcu te mechanizmy partycypacyjne działają wadliwie – informowanie o decyzjach często zastępuje się propagandą sukcesu. Decyzje zazwyczaj nie są wyjaśniane (władza wie najlepiej). Konsultacje mają zwykle charakter bardzo formalny, niewielu mieszkańców w nich uczestniczy.

Jak wynika z badań, prowadzonych w tym projekcie – „z najbardziej partycypacyjnych sposobów podejmowania decyzji publicznych – współdziałania i delegowania – władze lokalne korzystają zdecydowanie rzadziej. Współdziałanie przy opracowywaniuu choćby jednego rozwiązania w dowolnych uchwałach było stosowane w 18 proc. gmin. Możliwość delegowania na mieszkańców przygotowania przynajmniej jednego rozwiązania (…) jeszcze rzadziej – tylko w 13 proc. gmin.” Są jeszcze inne, partycypacyjne metody współdecydowania mieszkańców o sprawach swojej społeczności lokalnerj, własnego miasta. Większość tzw. samorządowców nigdy nawet o nich nie słyszała!

Aktywnie bralem udział w projekcie Decydujmy razem, uczestniczyłem w szkoleniach tego projektu. Uczestniczyłem także w innych szkoleniach dotyczących działań partyzypacyjnych, rewitalizacyjnych. Nie oznacza to wcale, że mam „patent” na wdrożenie autentycznej demokracji uczestniczącej w Sosnowcu. Nie oznacza to tym bardziej że mam monopol na prawdę czy mądrość. Ale chciałbym zachęcić mieszkańcow Sosnowca do tego, aby zrozumieli że hasło Sosnowiec może być lepszy – to nie musi być tylko hasło. Nie chodzi tylko o to, że pomnik Kiepury stoi na wywietrzniku pijalni wódki pod spodem, a Kiepura jest odwrócony tyłem do Sosnowiczan. Nie chodzi też tylko o to, że „rynek” w naszym mieście udaje dziura w ziemi, w której na eksponowanym miejscu jest właście ta pijalnia wódki…

„Symbol” miasta…

Nie jesteśmy przeciwko tej czy innej władzy która rządzi czy będzie rządzić Sosnowcem. Nie chodzi o partyjne legitymacje czy polityczne wybory. Działając ponad politycznymi podzialami można działać znacznie lepiej i skuteczniej na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej. Co więcej, mądra władza chętnie zaangażuje się w ten proces, bo to wywołuje pozytywną reakcję obywateli, zatem także uznanie dla jej dokonań w tej sferze. Jeśli władza nie chce zaangażować się w proces partycypacji – to znaczy że jeszcze nie zrozumiała, że służy on mieszkańcom, ale także polepsza jakość rządzenia miastem.

Istotą partycypacji jest udział w procesie demokratyzacji zarządzania, np. takim miastem jak Sosnowiec, wszystkich zainteresowanych Stron – tj. społeczeństwa oraz władzy. Jeśli społeczeństwo nie zechce się zaangażować – to nawet najmądrzejsza i najbardziej demokratyczna władza nie zmusi ludzi do zaangażowania. Jeśli władza nie zechce uczestniczyć w procesach partycypacyjnych – to aktywna społeczność lokalna tak długo będzie się tego dopominać, aż w końcu albo osiągnie swoj cel, albo zmieni władzę. Mieszkańcy miasta mają w takim starciu przewagę – mogą zmienić każdą władzę, żadna wladza nie może „wymienić” mieszkańców. To dlatego tak wiele zależy od nas samych! Nie dajmy sobie wmówić, że nie możemy mieć wpływu na nasze miasto!  

Do tej pory, choć zdecydowana większość Polaków interesowała się tym, co robią lokalne władze (w 2011 – 66 proc.), niecała połowa z nich (w 2011 – 31 proc.) w jakikolwiek sposób włączała się w proces decyzyjny we własnej wspólnocie samorządowej. Powoli to się zmienia na korzyść, także za sprawą nowoczesnych technologii (zwłaszcza portale społecznościowe). Coraz więcej z nas chce mieć aktywny wpływ na sprawy swojego miasta, wyrażać opinię, proponować rozwiązania, domagać się interwencji. Za tym swoistym „głodem demokracji” nie nadążają władze lokalne, przyzwyczajone do tradycyjnych metod działania: zakulisowych decyzji w cieniu swoich gabinetów, informowania tylko o niektórych decyzjach, zazwyczaj w formie „propagandy sukcesu”.

Najwyższy czas to zmienić, skłonić lokalne władze do współdziałania z mieszkańcami, przekonać do autentycznej partycypacji. To wlaśnie będziemy robić. Chcemy, aby Sosnowiec był lepszy – po to powstał ten portal…

 

Niezależnie od tego, kto rządzi Sosnowcem
– musi słuchać jego Mieszkańców!

Nie dajmy sobie wmówić, że nie możemy
mieć wpływu na nasze miasto!

 

Portal dlaSosnowca.pl jest niezależnym portalem mieszkańców Sosnowca. Co to oznacza?

    • jesteśmy portalem niezależnym – w odróżnieniu od innych portali „miejskich” czy „mieszkańców” nie mamy żadnych – jawnych lub ukrytych politycznych powiązań. W szczególności nie mamy i nie będziemy mieć żadnych powiązań z obecnie rządzącym miastem Arkadiuszem Chęcińskim, aktualnym prezydentem Sosnowca. Nie mamy i nie będziemy mieć żadnych powiązań z żadnymi lokalnymi politykami: posłami, senatorami, radnymi. Jesteśmy i będziemy całkowicie niezależni od lokalnych układów politycznych, w szczególności od obecnej ekipy rządzącej miastem. Dla nas najważniejsi są Sosnowiczanie!
    • jesteśmy portalem mieszkańców Sosnowca – to znaczy, że punktem odniesienia są dla nas wyłącznie Mieszkańcy Sosnowca, a nie polityczne układy, towarzyskie koterie czy szemrane interesy. Uznajemy za nasze powołanie podejmowanie takich działań, aby Sosnowiec był miastem jego mieszkańców. Miasto jest nasze! Nasze, czyli wszystkich mieszkańcow! Nie PO, PiS, SLD, jakiejkolwiek innej partii, formacji, grupy czy osób. Chcemy, aby niezależnie od tego kto rządzi – musiał słuchać mieszkańców. Jesteśmy i będziemy głosem Sosnowiczan, nie damy sobie wmówić, że nie możemy mieć wpływu na nasze miasto!
    • wydawcą portalu jest niezależna organizacja pozarządowa – Fundacja dla Demokracji. Zależymy tylko od samych siebie oraz od Mieszkańców Sosnowca – kierujemy się wyłącznie takimi wartościami jak: wolność, demokracja, prawa człowieka. Zgodnie z Konstytucją R.P. oraz prawem prasowym korzystamy z wolności wypowiedzi oraz realizujemy prawo obywateli, mieszkańców Sosnowca do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Naszym zadaniem jest także – zgodnie ze Statutem naszej Fundacji – wspomaganie rozwoju demokracji oraz naszej, sosnowieckiej wspólnoty i społeczności lokalnej. Więcej informacji – na stronie Fundacji
    • Jesteśmy zwolennikami społeczeństwa obywatelskiego, a także otwartej władzy oraz rozwiniętej formy demokracji, czyli demokracji uczestniczącej, zwanej także partycypacją. W Sosnowcu te pojęcia nie są obecne nawet w słowniku aktualnej władzy. Będziemy dążyć, aby w naszym mieście były realizowane w praktyce. Jesteśmy gotowi na dobrą współpracę z każdym – z mieszkańcami Sosnowca, także z lokalnymi politykami, grupami osób, społecznościami lokalnymi – pod jednym tylko warunkiem: działamy wyłącznie w interesie mieszkańców Sosnowca! Nie mamy patentu ani monopolu na mądrość oraz rozsądek w koncepcjach i działaniu. Ale wspólnie możemy sprawić, że Sosnowiec będzie lepszy!

Nasz portal jest wpisany do rejestru prasy Sądu Okręgowego w Katowicach

 

Zapraszamy do działania!

Zachęcamy do przesyłania nam wszelkich informacji, które dotyczą Sosnowca, w tym szczególnie tych które mają znaczenie dla jakości życia Sosnowiczan!

Ryszard M. Zając

Zachęcamy do działania jako sygnalista – do zgłaszania nam wszelkich nieprawidłowości i nadużyć. Gwarantujemy zachowanie pełnej anonimowości oraz rygorystyczne przestrzeganie przez nas zasad tajemnicy dziennikarskiej.

Zapraszamy wszystkich aktywnych Sosnowiczan, także lokalnych polityków, do przesyłania nam informacji o swojej aktywności

Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy potrafią z pasją pisać, fotografować, filmować lub w jakikolwiek inny sposób mogliby pomóc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Sosnowcu, w rozwoju naszego portalu

Będziemy wdzięczni za każde możliwe wsparcie naszych działań. Wpłat na rozwój portalu można dokonać na konto Fundacji dla Demokracji (z dopiskiem: „Sosnowiec”) – PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

napisz do nas – redakcja@dlasosnowca.pl

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO