Na partyjnej ścieżce

Partyjna ścieżka Arkadiusza Chęcińskiego

 

Arkadiusz Janusz Chęciński – prezydent | tel. (32) 296 05 42 | mail: prezydent@um.sosnowiec.pl

Ur. 5 czerwca 1971 w Sosnowcu, absolwent Wydzialu Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od 1992 do 2011 prowadził działalność gospodarczą.

Działacz partyjny: członek, następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu. Od 2007 do 2011 dyrektor biura poselskiego PO w Sosnowcu. Od 2006 do 2011 radny Rady Miejskiej Sosnowca. Od 2011 do 2013 wiceprezydent Sosnowca. Od 2013 do 2014 członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wybrany prezydentem Sosnowca w 2014  –  I tura16.846 głosów tj. 26,21 proc., frekwencja 37,74 proc; II tura29.284 głosów, tj. 63,16 proc., frekwencja 27,36. 

Wybrany ponownie prezydentem Sosnowca w 2018 (liczba głosów: 55.618 tj. 66,72 proc.).

Oficjalny życiorys – strona urzędu | BIP | oświadczenia majątkowe | mam prawo wiedzieć | strona | Facebook | mail: kontakt@arkadiuszchecinski.pl
skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

 W Urzędzie Miejskim zatrudniowych jest 717 osób, w tym 577 urzędników
Koszt funkcjonowania Rady Miejskiej w 2020 – 879.690,- PLN
Koszt funkcjonowania Urzędu w 2020 – 45.230.505,68 PLN

 


NEPOTYZM ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGO…

  • żona – przewodniczaca rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
  • córka – zatrudniona w Sosnowieckich Wodociągach S.A. (spółka komunalna Sosnowca)
  • syn – kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec (spółka komunalna Sosnowca)
  • szwagier – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (spółka komunalna Sosnowca)
  • siostra – dyrektor miejskiego przedszkola w Sosnowcu
  • pierwsza żona – dyrektor miejskiego żłobka w Sosnowcu

Dodakowe źródła dochodu Arkadiusza Chęcińskiego:

  • członek rady nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów w Dąbrowie Górniczej
  • członek rady nadzorczej ZOO we Wroclawiu

zobacz: Grażyna Welon – P jak prezydent, czy n jak nepotyzm?

Ani prezydent Arkadiusz Chęciński, ani rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy nie raczyli odpowiedzieć na naszą prośbę o ustosunkowanie się do tej krytyki.


 

Ważniejsze publikacje:


Zespoły ds. Rewitalizacji

Zespół ds. RewitalizacjiSkladKogo reprezentuje
Centrum
r o z w i ą z a n y
zarządzeniem prezydenta
nr 742 z 4 listopada 2019
W skład wchodzili:
1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący
2/ Jeremiasz Świerzawski, zastępca przewodniczącego
3/ Katarzyna Kidawa-Kalka
4/ Janusz Kubiski
5/ Dariusz Pieczka
6/ Jakub Owczarek
7/ Joanna Sekuła
8/ Marek Barański
9/ N.N.
10 Agnieszka Kowalska
11/ Anna Kłoszewska - Wanik
12/ Alicja Grabowska
13/ Przemysław Wacławczyk
14/ Ireneusz Kosielski
15/ N.N.
Reprezentował:
1/ prezydent miasta
2/ Zastępca Prezydenta Miasta
3/ radna
4/ radny
5/ Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
6/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
7/ dyrektor MZZL
8/ Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości
9/ Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10/ Miejski Konserwator Zabytków
11/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
12/ Wydział Planowania Przestrzennego
13/ Plastyk Miejski
14/ Komendant Stra ży Miejskiej
15/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu
Kazimierza Górniczego
r o z w i ą z a n y
zarządzeniem prezydenta
nr 743 z 4 listopada 2019
W skład wchodzili:
1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący
2/ Jeremiasz Śwoierzawski, zastępca przewodniczącego
3/ N.N.
4/ N.N.
5/ Zygmunt Witkowski
6/ Jan Bosak
7/ Jacek Dudek
8/ Wojciech Wilczyński
9/ Adam Liwochowski
10/ Anna Kłoszewska-Wanik
11/ Izabela Piankowska
12/ Joanna Sekuła
13/ Rafał Rybak
14/ N.N.
Reprezentował:
1/ Prezydent Sosnowca
2/ Zastępca Prezydenta Miasta
3/ przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń
4/ przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z terenu dzielnic Kazimierz Górniczy oraz Juliusz
5/ radny
6/ radny
7/ radny
8/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
11/ Wydział Planowania Przestrzennego
12/ dyrektor MZZL
13/ dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz"
14/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu
Konstantynowa1/ Anna Jedynak - Przewodnicząca
2/Jeremiasz Świerzawski - Zastępca Przewodniczącej
3/ Robert Krzysztofik
4/ Iwona Tokarska
5/ Agnieszka Czechowska-Kopeć
6/ Magdalena Poichwalska
7/ Sabina Stanek
8/ Monika Holewa
9/ Wojciech Wilczyński
10/ Anna Kłoszewska-Wanik
11/ Jakub Owczarek
1/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej
2/ Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
3/ Uniwersytet Śląski
4/ Dyrektor MZZL
5/ Prezes MZBM
6/ Sosnowieckie Wodociągi S.A.
7/ Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
8/ Dyrektor MOPS
9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
11/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
UWAGA - Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby.
Brak informacji czy kiedykolwiek zaproszono mieszkańca danego obszaru miasta!!! To fikcyjna "rewitalizacja"

Pełnomocnicy Prezydenta Chęcińskiego

Pełnomocnik do sprawImię i nazwiskoLokalizacja
Adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu
BIP | zarządzenie prezydenta
Tomasz Przedpełski
tel. (32) 296 07 15
od 08-08-2019
Aleja Zwycięstwa 20
geolog.powiatowy@um.sosnowiec.pl
COVID-19
Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta
Dariusz Skłodowski
od 1-06-2020
Urząd informuje: "nie ma siedziby, pracuje w ramach umowy zlecenia"
artykuł - Dziennik Zachodni
Elektromobilności
BIP | zarządzenie prezydenta
Robert Milczarek
od 01-02-2019
Urząd nie podał informacji
Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej
BIP
Anna Jedynak
tel.: (32) 2960 545
od 08-08-2019
Aleja Zwycięstwa 20
sekret3@um.sosnowiec.pl
Inwestycji
BIP | zarządzenie prezydenta
Jeremiasz Świerzawski
Zastępca Prezydenta
tel.: (32) 296 06 90
sekret4@um.sosnowiec.pl
od 04-12-2017 do 06-02-2018
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 07 43
doradca.inwestycje@um.sosnowiec.pl
Jakości Powietrza
BIP | zarządzenie prezydenta
Mateusz Kruk
od 01-02-2019
tel. (32) 296 07 43
m.kruk@um.sosnowiec.pl
Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego
BIP
Michał Mercik
od 03-12-2018
Aleja Zwycięstwa 20
tel.: (32) 296 00 647
Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej
Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta
Marek Barański
od 1-02-2018 do 29-09-2019
Urząd nie podał informacji
UWAGA: nie ma sprawozdań z pracy pełnomocników
wg. Urzędu "rozliczenia zleconego zakresu odbywają się na podstawie arkusza oceny okresowej"