Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://dlasosnowca.pl/. Jesteśmy portalem internetowym zarejestrowanym w rejestrze prasy Sądu Okręgowego w Katowicach. Więcej informacji o naszym portalu na stronie O nas. Wydawcą portalu jest Fundacja dla Demokracji.

Zgodnie z Konstytucją R.P. oraz prawem prasowym korzystamy z wolności wypowiedzi oraz realizujemy prawo obywateli, mieszkańców Sosnowca do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Naszym zadaniem jest także – zgodnie ze Statutem naszej Fundacji – wspomaganie rozwoju demokracji oraz naszej, sosnowieckiej wspólnoty i społeczności lokalnej.

Kontakt z nami – mailowo na adres: redakcja@dlasosnowca.pl  lub na adres wydawcy – zarzad@dlademokracji.pl

Nasza redakcja dochowuje szczególnej staranności w ochranianiu wszelkich danych osobowych, przetwarzamy je tylko w sytuacjach przewidzianych prawem, oraz na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – „do działalności polegającej na przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałow prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (…) nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art 18-22, art. 27, art. 28 ust 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679”

Dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu prowadzenia działalności prasowej (działalności dziennikarskiej). Dane nie są gromadzone ani przetwarzane do innych celów, nie udostępniamy ich jakimkolwiek innym podmiotom.

 

Jakie dane zbieramy?

Ciasteczka

Ciasteczka (cookie) na stronie slużą jedynie do utrzymania „sesji” (odwiedzin na stronie) oraz do odróżnienia użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w celu statystycznego monitorowania ruchu na tej stronie w danym dniu. Nasze ciasteczka nie umożliwiają identyfikacji Osób, nie zawierają żadnych danych osobowych, wygasają zazwyczaj po jednym dniu. Nie gromadzimy takich danych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom.

Osadzone treści z innych witryn

Publikacje na naszej stronie internetowej mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) z innych witryn (stron internetowych). Działają one analogicznie do sytuacji, w której użytkownik odwiedza bezpośrednio konkretną witrynę. Nie gromadzimy takich danych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom.

Inne witryny mogą jednak zbierać informacje za pomocą ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz w tamtej witrynie konto i jesteś tam zalogowany podczas odwiedzania naszej strony. Nie gromadzimy takich danych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.

 

Dane pozyskane w trakcie działalności prasowej

Dane pozyskane ze strony

Statystyczne (liczbowe) dane pozyskane z „ciasteczek” do analizy statystycznej ruchu na naszej stronie internetowej są przetwarzane wylącznie w tym celu, przez okres analizowania ruchu na stronie, nie dłużej niż trzy miesiące. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Obecnie możliwość dodawania komentarzy jest wyłączona. Nie gromadzimy żadnych tego rodzaju danych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom.

Dane pozyskane w trakcie prowadzenia działalności prasowej

Poza naszą stroną internetową możemy pozyskiwać dane osobowe podczas prowadzenia działalności prasowej (działalności dziennikarskiej), tj. zbierania i publikowania materiałów prasowych. Dochowujemy szczególnej staranności w ochranianiu takich danych, przetwarzamy je tylko w sytuacjach przewidzianych prawem oraz na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, wyłącznie w celu prowadzonej działalności prasowej. Dotyczy to także okresu przechowywania zgromadzonych w ten sposób danych osobowych. Dane nie są gromadzone ani przetwarzane do innych celów, nie udostępniamy ich jakimkolwiek innym podmiotom.

Dane pozyskiwane od podmiotów trzecich

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych pozyskanych od podmiotów trzecich, nie gromadzimy ich oraz nie pozyskujemy od podmiotów trzecich. Jeśli jednak uważasz, że jest inaczej, niezwłocznie to wyjaśnimy, jeśli zglosisz nam takie podejrzenie – mailem na podany (na wstępie) nasz adres mailowy.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli jesteś odwiedzającym naszą stronę internetową

Masz wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO. Nie przetwarzamy jednak żadnych Twoich danych osobowych, w związku z tym nie istnieją dane, co do których mógłbyś formułować żądania ich poprawienia czy / lub usunięcia.

Jeśli jednak uważasz, że przetwarzamy jakieś Twoje dane osobowe publikacją na naszej stronie, niezwłocznie to wyjaśnimy, jeśli zglosisz nam takie podejrzenie przetwarzania danych – mailem na podany (na wstępie) nasz adres mailowy.

Jeśli jesteś podmiotem naszych działań

Masz wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO. W sytuacjach określonych przepisami masz prawo formułować żądania poprawienia czy / lub usunięcia swoich danych osobowych.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy jakieś Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezwłocznie to wyjaśnimy, jeśli zglosisz nam takie podejrzenie niewłaściwego przetwarzania danych – mailem na podany (na wstępie) nasz adres mailowy.

 

Jakie procedury w przypadku naruszenia prywatności

Dokładamy szczególnych starań, aby nie wystąpiła sytuacja, w której moglibyśmy potencjalnie naruszyć czyjąś prywatność. Jeśli jednak uważasz, że Twoja prywatność została naruszona publikacją na naszej stronie lub w jakikoilwiek inny sposób, niezwłocznie to wyjaśnimy, jeśli zglosisz nam takie podejrzenie naruszenia danych – mailem na podany (na wstępie) nasz adres mailowy.

W sytuacjach przewidzianych prawem możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 

Klauzula końcowa

Jeśli uważasz, że nasza Polityka prywatności lub nasze działania w jakikolwiek sposób naruszają Twoje prawa, w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych, niezwłocznie to wyjaśnimy, jeśli zglosisz nam takie podejrzenie naruszenia praw – mailem na podany (na wstępie) nasz adres mailowy.