Potrzebni sygnaliści!

dlaSosnowca.pl

NIEZALEŻNY PORTAL MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA

napisz do nas – redakcja@dlasosnowca.pl

 

Według Wikipedii pojęcie  Sygnalista (ang. whistleblower) jest tożsame z pojęciem demaskator, to osoba nagłaśniająca działalność która według niej jest najprawdopodobniej nielegalna lub nieuczciwa. Sygnalista informuje opinię publiczną o malwersacjach, aktach korupcji, naruszeniach przepisów i tym podobnych nieprawidłowościach…

Dla naszego portalu to pojęcie znacznie szersze, bliższe naszym celom – patrz: O nas – oraz pojęciu demokracji uczestniczącej, czyli pełnej demokracji, zwanej także partycypacją. Dla nas to pojęcie ma głębsze znaczenie, związane z teorią demokracji. Dla nas sygnalista to osoba w pełni rozumiejąca, czym jest świadome współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne. Nie ma świadomego współuczestnictwa bez pełnej, niezmanipulowanej – rzetelnej informacji. Nie ma świadomego współuczestnictwa bez publicznego wskazywania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć, obojętnie kogo miałyby dotyczyć.

 

Działając dla Sosnowca
wspieraj niezależny portal mieszkańców!
Razem piętnujmy wszelkie patologie!

 

Sygnaliści nie pozwalają nikomu na manipulowanie opinią publiczną, na sprawowaniu władzy poprzez oszukiwanie społeczeństwa. Nie zgadzają się na koterie, polityczne czy towarzyskie układy, nie zgadzają się na „republikę kolesiów”.  W takim ujęciu sygnaliści są także emanacją demokracji. Jesteśmy zwolennikami wprowadzania i pogłębiania partycypacji publicznej, zwanej też partycypacją obywatelską.

Współcześnie rośnie przekonanie, że polityka rozumiana jako decydowanie o sprawach obywateli, jest zbyt ważna sprawą, aby pozostawiać ją tylko w rękach małej grupy zawodowych polityków, potrafiących perfekcyjnie manipulować społeczeństwem.

 

Zachęcamy do działania jako sygnalista
– do zgłaszania nam wszelkich nieprawidłowości i nadużyć.

Gwarantujemy zachowanie pełnej anonimowości
Gwarantujemy rygorystyczne przestrzeganie przez nas
zasad tajemnicy dziennikarskiej.

Nie ujawnimy danych naszych Sygnalistów nikomu
nawet w sądzie czy prokuraturze!

Nasz portal jest wpisany do rejestru prasy Sądu Okręgowego w Katowicach

 

Zapraszamy do działania!

Zapraszamy wszystkich aktywnych Sosnowiczan, także lokalnych polityków, do przesyłania nam informacji o swojej aktywności

Zachęcamy do przesyłania nam wszelkich informacji, które dotyczą Sosnowca, w tym szczególnie tych które mają znaczenie dla jakości życia Sosnowiczan!

Będziemy wdzięczni za każde możliwe wsparcie naszych działań. Wpłat na rozwój portalu można dokonać na konto Fundacji dla Demokracji (z dopiskiem: „Sosnowiec”) – PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

napisz do nas – redakcja@dlasosnowca.pl

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO