Wszyscy ludzie prezydenta

 Kierownictwo Urzędu

 

 Arkadiusz Janusz Chęciński – prezydent  | tel. (32) 296 05 42 | mail: prezydent@um.sosnowiec.pl

Ur. 5 czerwca 1971 w Sosnowcu, absolwent Wydzialu Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od 1992 do 2011 prowadził działalność gospodarczą.

Działacz partyjny: członek, następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu. Od 2007 do 2011 dyrektor biura poselskiego PO w Sosnowcu. Od 2006 do 2011 radny Rady Miejskiej Sosnowca. Od 2011 do 2013 wiceprezydent Sosnowca. Od 2013 do 2014 członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wybrany prezydentem Sosnowca w 2014 oraz w 2018.

Oficjalny życiorys – strona urzędu | BIP | oświadczenia majątkowe | mam prawo wiedzieć | strona Facebook | mail: kontakt@arkadiuszchecinski.pl
skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

Katalog spraw Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (kontakt) – epuap
Sosnowiec – konsultacje społeczne oraz konsultacje w BIP

 

W Urzędzie Miejskim zatrudniowych jest 717 osób, w tym 577 urzędników
Koszt funkcjonowania Rady Miejskiej w 2020 – 879.690,- PLN
Koszt funkcjonowania Urzędu w 2020 – 45.230.505,68 PLN

 

Zbigniew ByszewskiI zastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 07 38 | mail: sekret5@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

Jeremiasz Świerzawskizastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 06 90 | mail: sekret4@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

Michał Zastrzeżyńskizastępca prezydenta miasta | tel. (32) 296 07 43
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

Grzegorz Frugalskisekretarz miasta | tel. (32) 296 05 47, (32) 296 05 48 | mail: sekretarz@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

Anna Gabryś skarbnik miasta | tel. (32) 296 04 87, (32) 296 04 88 | mail: skarbnik@um.sosnowiec.pl
BIP | oświadczenia majątkowe | skargi i wnioski: tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29, mail: skargi@um.sosnowiec.pl

 

Zespoły ds. Rewitalizacji

Zespół ds. RewitalizacjiSkladKogo reprezentuje
Centrum
r o z w i ą z a n y
zarządzeniem prezydenta
nr 742 z 4 listopada 2019
W skład wchodzili:
1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący
2/ Jeremiasz Świerzawski, zastępca przewodniczącego
3/ Katarzyna Kidawa-Kalka
4/ Janusz Kubiski
5/ Dariusz Pieczka
6/ Jakub Owczarek
7/ Joanna Sekuła
8/ Marek Barański
9/ N.N.
10 Agnieszka Kowalska
11/ Anna Kłoszewska - Wanik
12/ Alicja Grabowska
13/ Przemysław Wacławczyk
14/ Ireneusz Kosielski
15/ N.N.
Reprezentował:
1/ prezydent miasta
2/ Zastępca Prezydenta Miasta
3/ radna
4/ radny
5/ Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
6/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
7/ dyrektor MZZL
8/ Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości
9/ Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10/ Miejski Konserwator Zabytków
11/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
12/ Wydział Planowania Przestrzennego
13/ Plastyk Miejski
14/ Komendant Stra ży Miejskiej
15/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu
Kazimierza Górniczego
r o z w i ą z a n y
zarządzeniem prezydenta
nr 743 z 4 listopada 2019
W skład wchodzili:
1/ Arkadiusz Chęciński, przewodniczący
2/ Jeremiasz Śwoierzawski, zastępca przewodniczącego
3/ N.N.
4/ N.N.
5/ Zygmunt Witkowski
6/ Jan Bosak
7/ Jacek Dudek
8/ Wojciech Wilczyński
9/ Adam Liwochowski
10/ Anna Kłoszewska-Wanik
11/ Izabela Piankowska
12/ Joanna Sekuła
13/ Rafał Rybak
14/ N.N.
Reprezentował:
1/ Prezydent Sosnowca
2/ Zastępca Prezydenta Miasta
3/ przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń
4/ przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z terenu dzielnic Kazimierz Górniczy oraz Juliusz
5/ radny
6/ radny
7/ radny
8/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
11/ Wydział Planowania Przestrzennego
12/ dyrektor MZZL
13/ dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz"
14/ przedstawiciel Komendanta Policji w Sosnowcu
Konstantynowa1/ Anna Jedynak - Przewodnicząca
2/Jeremiasz Świerzawski - Zastępca Przewodniczącej
3/ Robert Krzysztofik
4/ Iwona Tokarska
5/ Agnieszka Czechowska-Kopeć
6/ Magdalena Poichwalska
7/ Sabina Stanek
8/ Monika Holewa
9/ Wojciech Wilczyński
10/ Anna Kłoszewska-Wanik
11/ Jakub Owczarek
1/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej
2/ Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
3/ Uniwersytet Śląski
4/ Dyrektor MZZL
5/ Prezes MZBM
6/ Sosnowieckie Wodociągi S.A.
7/ Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
8/ Dyrektor MOPS
9/ Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
10/ Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
11/ Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
UWAGA - Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby.
Brak informacji czy kiedykolwiek zaproszono mieszkańca danego obszaru miasta!!! To fikcyjna "rewitalizacja"

 

Pełnomocnicy Prezydenta Chęcińskiego

Pełnomocnik do sprawImię i nazwiskoLokalizacja
Adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu
BIP | zarządzenie prezydenta
Tomasz Przedpełski
tel. (32) 296 07 15
od 08-08-2019
Aleja Zwycięstwa 20
geolog.powiatowy@um.sosnowiec.pl
COVID-19
Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta
Dariusz Skłodowski
od 1-06-2020
Urząd informuje: "nie ma siedziby, pracuje w ramach umowy zlecenia"
artykuł - Dziennik Zachodni
Elektromobilności
BIP | zarządzenie prezydenta
Robert Milczarek
od 01-02-2019
Urząd nie podał informacji
Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej
BIP
Anna Jedynak
tel.: (32) 2960 545
od 08-08-2019
Aleja Zwycięstwa 20
sekret3@um.sosnowiec.pl
Inwestycji
BIP | zarządzenie prezydenta
Jeremiasz Świerzawski
Zastępca Prezydenta
tel.: (32) 296 06 90
sekret4@um.sosnowiec.pl
od 04-12-2017 do 06-02-2018
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 07 43
doradca.inwestycje@um.sosnowiec.pl
Jakości Powietrza
BIP | zarządzenie prezydenta
Mateusz Kruk
od 01-02-2019
tel. (32) 296 07 43
m.kruk@um.sosnowiec.pl
Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego
BIP
Michał Mercik
od 03-12-2018
Aleja Zwycięstwa 20
tel.: (32) 296 00 647
Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej
Urząd nie podał informacji w BIP | zarządzenie prezydenta
Marek Barański
od 1-02-2018 do 29-09-2019
Urząd nie podał informacji
UWAGA: nie ma sprawozdań z pracy pełnomocników
wg. Urzędu "rozliczenia zleconego zakresu odbywają się na podstawie arkusza oceny okresowej"

 

Schemat organizacyjny Urzędu – styczeń 2020

 

Wydziały Urzędu Miejskiego:

SymbolNazwa wydziałuNaczelnikLokalizacja
WABAdministracji
Architektoniczno - Budowlanej
BIP
Jakub Owczarek
tel. (32) 296 04 51
j.owczarek@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 04 51
architektura@um.sosnowiec.pl
WDRAdministracji Drogowej
BIP
Robert Dworak
r.dworak@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
tel. (32) 296 05 08
drogi@um.sosnowiec.pl
WAGAdministracyjno - Gospodarczy
BIP
Ewa Markowska
nacz.wag@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 04 02
kancelaria@um.sosnowiec.pl
WKAAudytu Wewnętrznego i Kontroli
BIP
Agata Kozłowska
Inspektor Ochrony Danych
tel. (32) 296 06 87
akozlowska@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14 (IV piętro)
WZKBezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
BIP
Marcin Węglarski
tel. (32) 297 20 38
nacz.wzk@um.sosnowiec.pl
ul. Rzeźnicza 12
tel. (32) 292 02 96
wzk@um.sosnowiec.pl
BOIBiuro Obsługi Interesantów
BIP
koordynuje WOIAleja Zwycięstwa 20, parter
tel. (32) 296 05 28, (32) 296 05 29
woi.at@um.sosnowiec.pl
Biuro Prezydenta Miasta
BIP
Dyrektor: Anna Walczak
tel. (32) 296 05 44
a.walczak@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 209
BRPBiuro Radców Prawnych
i Nadzoru Właścicielskiego
BIP
Radca prawny – koordynator
Jarosław Malinowski
tel. (32) 296 04 30
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 504
tel. (32) 296 04 15
radcy@um.sosnowiec.pl
BRMBiuro Rady Miejskiej
BIP
Elżbieta Nawrot
tel. (32) 296 05 17
kier.brm@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 05 14
rada@um.sosnowiec.pl
WBMBudżetu Miasta
BIP
Katarzyna Chrapek-Rogowska
tel. (32) 296 05 18
nacz.wbm@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 312A
tel. (32) 296-04-87
wbm@um.sosnowiec.pl
WEDEdukacji
BIP
Katarzyna Wanic
tel. (32) 296 06 43
k.wanic@um.sosnowiec.pl
ul. Małachowskiego 3
tel. 32 296 06 42
edukacja@um.sosnowiec.pl
WEGEkologii i Gospodarki Odpadami
BIP
Joanna Czapla
tel. (32) 296 05 94
j.czapla@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14, pok. 103
tel. (32) 296 05 79
WFNFinansowy
BIP
Gabriela Hajduła
tel. (32) 29 60 497
nacz.wfn@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. 296 08 14
finansowy@um.sosnowiec.pl
WFZFunduszy Zewnętrznych i Współpracy
BIP
Anna Jedynak
twl. (32) 296 05 45
anna.jedynak@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
tel. (32) 296 04 09
wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl
WGGGeodezji i Kartografii
BIP
Jerzy Będkowski
geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 402
tel. (32) 296 06 96
wgg.zasob@um.sosnowiec.pl
WGKGospodarki Komunalnej
BIP
Agnieszka Kowalska
tel. (32) 296 05 00
a.kowalska@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
WGLGospodarki Lokalowej
BIP
Renata Kwaśniewska
Zastępca Naczelnika
tel. (320 296 05 02
r.kwasniewska@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
wgl@um.sosnowiec.pl
WGNGospodarki Nieruchomościami
BIP
Wojciech Wilczyński
nacz.wgn@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
tel. (32) 296 04 47, (32) 296 04 48
nieruchomosci@um.sosnowiec.pl
WIMInwestycji
BIP
Ewa Janczur
e.janczur@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14, pok. 317
tel. (32) 296 05 59
inwestycje@um.sosnowiec.pl
WKMKomunikacji
BIP
Mariusz Orczyk
tel. (32) 296 06 27
nacz.wkm@um.sosnowiec.pl
ul. S. Małachowskiego 3
tel. (32) 296 06 60
komunikacja@um.sosnowiec.pl
WKPKultury i Promocji Miasta
BIP
Michał Mercik
m.mercik@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 503
wkp@um.sosnowiec.pl
MRKMiejski Rzecznik Konsumentów
BIP
Rzecznik: Adrianna Peć
rzecznik@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
tel. (32) 296 04 28
WOIOrganizacyjny i Informatyzacji
BIP
Maria Sitarz
tel. (32) 296 08 38
msitarz@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 207
tel. (32) 296 05 48
WPPPlanowania Przestrzennego
BIP
Anna Kłoszewska-Wanik
tel: (32) 296 05 67
nacz.wpp@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
WPOPodatków
BIP
Marcin Bańbur
tel. (32) 296 05 09
nacz.wpo@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 05 09
wpo.podatki@um.sosnowiec.pl
WPSPolityki Spolecznej
BIP
Sabina Stanek
tel. (32) 296 23 00
nacz.wps@um.sosnowiec.pl
ul. 3 Maja 33
tel. (32) 296 23 01
wps@um.sosnowiec.pl
WRPRozwoju i Przedsiębiorczości
BIP
Tomasz Szymonowicz
tel. (32) 296 06 50
t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl
ul. Małachowskiego 3
tel. (32) 296 06 50
WSOSpraw Obywatelskich
BIP
Rafał Zawartka
tel. (32) 296 05 34
rzawartka@um.sosnowiec.pl
Al. Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 05 35
ewidencja@um.sosnowiec.pl
WSPSpraw Pracowniczych
BIP
Joanna Jaciuk
tel. (32) 296 07 82
naczelnik.wsp@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
Tel. (32) 296 07 68
wsp@um.sosnowiec.pl
USCUrząd Stanu Cywilnego
BIP
Arkadiusz Trzuskowski
tel. (32) 29 60 591
kier.usc@um.sosnowiec.pl
Aleja Zwycięstwa 20
tel. (32) 296 05 91
Sala ślubów - Pałac Schoena ul. Chemiczna 12
WWOWspółpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
BIP
Paulina Adamus
tel. (32) 296 23 66
nacz.wwo@um.sosnowiec.pl
ul. 3 Maja 33 (III piętro)
WZPZamówień Publicznych
BIP
Beata Binkiewicz
tel. (32) 296 05 80
b.binkiewicz@um.sosnowiec.pl
ul. Mościckiego 14
tel: (32) 296 07-51
sekretariat.wzp@um.sosnowiec.pl
WZOZdrowia
BIP
Halina Czapla
tel. (32) 296 23 04
nacz.wzo@um.sosnowiec.pl
ul. 3-go Maja 33
tel. (32) 296 23 03
zdrowie@um.sosnowiec.pl

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu – BIP